Personlig og profesjonell advokatbistand

til næringsliv, organisasjoner og private

Kompetanse

Arbeidsliv

Ansettelser, løpende personalforhold, konkurranseklausuler, oppsigelser og nedbemanning, incentivordninger, virksomhetsoverdragelser. 

Forhandlinger og arbeidsrettslige tvister for domstolene.

Praktisk avtalerett, kontraktsrett

Avtaleforhandlinger, avtaleinngåelse, tolkning og oppfølgning av kontrakter og avtaleverk. Markedsføringsrett. Håndtering av reklamasjoner og tvister.

Arv, skifte og familie.

 

Næringseiendom, Entreprise, Bolig og Husleie

Eiendomstransaksjoner, bistand til utviklere innenfor nærings- og boligeiendom, håndtering av leiekontrakter.

Tvister vedrørende fast eiendom.

Selskapsrett, transaksjoner (M&A), Styrearbeid

Strategidiskusjoner, verdivurderinger, forhandlinger, signering og gjennomføring av kjøp/salg av små og mellomstore virksomheter.

Rådgivning for styre. Styrearbeid

Advokat/ Siviløkonom/Aut. finansanalytiker Stig Asmussen

Om: 

Advokat Stig Asmussen er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1987), Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1983), samt Autorisert finansanalytiker CEFA: "Certified European Financial Analyst" (1994). 

Han har drevet egen advokatvirksomhet siden 1996, og bistått privatpersoner, organisasjoner og næringsliv innenfor sentral forretningsjus og privatrett.

Asmussen har også lang erfaring som foreleser og sensor bl.a. ved Handelshøyskolen BI  og BI Executive, innenfor fagområdene arbeidsrett, personalledelse, HRM (Human Resource Management) og styrekompetanse.

Advokat Asmussen har yrkeserfaring som Emisjonsrådgiver DnB Markets med hovedvekt på Emisjoner/M&A (1995-96). Videre arbeidet han i 6 år (1988-1994) som Manager i KPMG med bl.a. M&A, finansanalyse, granskning/due diligence,  verdsettelser.  Før dette arbeidet han som konsulent i Finansdepartementets petroleumsavdeling/ petroleumsskatteseksjonen (1987). 

Asmussen har vært foreleser ved Oslo Handelsgymnas innen sosialøkonomi, rettslære og bedriftsøkonomi (1983-87), samt har erfaring fra Forsvaret bl.a. som troppsbefal/troppssjef i militærpoliti (1977-79).

I fritiden har Asmussen vært aktivt medlem av Rotary International siden 1983. Han har hatt en rekke tillitsverv som har gitt ham bred styre- og organisasjonserfaring, bl.a. som  president i Oslo Rotary Klubb (2005-2006), Guvernør for Rotary distrikt 2310 (Oslo, Asker og Bærum og Buskerud)(2017-2018),og per i dag som representant for Council on legislation (Rotary Internationals parlament).

Forståelse for helheten

Advokatfirmaet Asmussens praksis dekker sentral forretningsjus - og privatrett, samt tvisteløsning.  Klientene er hovedsakelig små og mellomstore virksomheter i privat næringsliv, organisasjonerog privatpersoner som ønsker en personlig og profesjonell oppfølging.Klientene kan forvente effektiv og praktisk juridisk rådgivning, som er målrettet og løsningsorientert, og som samlet sett ivaretar klientens interesser på beste måte.

Foruten kunnskap om lover og regler er det viktig å se det store bildet - utfordringer og muligheter. Kompetanse, innsikt og forståelse skal sikre gode løsninger for klientene.

Usikker på om du trenger bistand?

Kontakt meg likevel, for en uforpliktende vurdering.

Sosiale medier

Dette er et avsnitt

«Kompetanse, innsikt og forståelse»

© Opphavsrett Advokatfirmaet Asmussen