Advokatfirmaet ASMUSSÈN bistår og rådgir virksomheter i det offentlige og i privat næringsliv, samt organisasjoner og privatpersoner som ønsker en personlig og profesjonell oppfølging.
Advokatfirmaets praksis dekker sentrale forretningsjuridiske – og privatrettslige disipliner samt tvisteløsning. Mine klienter kan forvente effektiv og praktisk juridisk rådgivning som er målrettet og løsningsorienter, og samlet sett ivaretar klientens interesser på beste måte.

Fundamentet for ASMUSSENS virksomhet er solid juridisk kompetanse kombinert med forretningsforståelse. Det legges vesentlig vekt på uavhenginghet og integritet, samt et konstruktivt samarbeid og service med en personlig signatur. Advokatfirmaets mål er å bidra til verdiskapningen i de saker det bistår. Det er firmaets filosofi å være tilstede for den enkelte uavhengig av stilling og posisjon.

Advokatfirmaets etiske retningslinjer følger Advokatforeningens regelverk.