Jeg bistår ved overføring av arv og/eller gave, herunder bistår ved gjennomføring av generasjonsskifte i familiebedrifter. Mange vil også ha hjelp til å opprette testament slik at formelle feil unngås, og ønsket resultat blir slik testator har tenkt seg etter vedkommende sin bortgang.

Et planlagt generasjonsskifte av familiebedriften før arvefall kan sikre ønsket fordeling av arven og også sikre bedriftens videre liv uten opprivende familiekonflikter.

Jeg gir også bistand i familierettslige spørsmål.