Jeg har over tid bistått i en rekke saker som har med utnyttelse av fast eiendom å gjøre – og kan bistå som aktiv rådgiver og medspiller. En vesentlig del av sakene har vært saker vedrørende mangel/reklamasjonssaker ved kjøp og salg av fast eiendom – hva enten dette har vært ny bolig eller bolig solgt etter avhendingsloven («bruktbolig»). Videre har det vært tvister knyttet til håndverkertjenester.

Tematisk:

  • Bolig og husleierettslige spørsmål
  • Eierrådighet over fast eiendom (herunder nabotvister)
  • Planlegging – regulerings og bygningsrett
  • Ekspropriasjon
  • Sameie
  • Entreprise
  • Kjøp og salg av eienom

Om ønskelig kan jeg foreta oppgjør mellom partene i forbindelse med eiendomskjøp, hvor partene allerede har funnet hverandre og ønsker trygghet rundt oppgjøret.