En av mine viktigste oppgaver er å utarbeide kontrakter. Jeg har meget god erfaring på dette feltet, og bistår ved kontraktsforhandlinger, kontraktsskriving og i tvister ved avtalebrudd.

Det beste råd man kan gi en klient må være å søke råd før en avtale skal inngås. Kontrakter kan inngås i mange sammenhenger. I næringsforhold er kunnskap om virksomhetens behov og ønsker nødvendig for å utarbeide gode juridiske og kommersielle kontrakter. Også mellom private, eller mellom næringsdrivende og private, kan det oppstå mange tvister. Gode avtaler kan begrense mulige fremtidige tvistetemaer.

I forbrukerforhold gjelder ofte ufravikelige regler som det er viktig å kjenne til.