Prosedyre for de alminnelige domstoler og for voldgiftsretter kan være både hensiktsmessig og nødvendig dersom forhandlinger ikke fører frem. Ved domstolsbehandling kan man få fastslått rettigheter og plekter mellom partene, eller få oppfyllelse, f. eks for et erstatningskrav.

Alternativt kan saker bringes inn for forliksrådet, mekling eller rettsmekling, husleierett eller andre lavterskeltilbud for forbrukere.

Advokaten vil som partsrepresentant ivareta klientens interesser på en profesjonell og betryggende måte.