Jeg bistår aksjeselskaper, ansvarlige selskap, enkeltmannsforetak så vel som stiftelser og foreninger med råd og veiledning i tilknytning til selskapsrettslige spørsmål. 

Mange har behov for veiledning ved etablering og valg av eierform, herunder stiftelse og registrering. 

Advokatfirmaet kan bistå ved kapitalforhøyelse eller kapitalnedsettelse, omdanning, omorganisering eller ved behov for nedleggelse av selskapet. Jeg bistår også ved utforming av selskapsavtaler og aksjonæravtaler.

Kontrakter og annen nødvendig dokumentasjon utarbeides ved fusjon/fisjon og ved kjøp og salg av selskaper eller hele eller deler av virksomheten. Jeg er en aktiv sparringspartner og kan også stå for hele eller deler av salgsprosessen.

Ved mistanke om uregelmessigheter eller som en del av kvalitetssikring ved en overtakelse av selskap eller virksomhet, kan jeg gjennomføre en due diligence eller gransking – vinklet mot forretningsaktiviteter, finansiell informasjon og juridiske forhold.

Jeg bistår også i forbindelse med styreansvar, spørsmål om kompetansefordeling mellom daglig leder og styret og ved mulige konflikter mellom aksjonærene i et selskap. 

Jeg er gjerne rådgiver for styret og har i noen sammenhenger også takket ja til å sittet i styret.